1. Introduksjon

Våre ullprodukter er autoriserte Woolmark® produkter. Det betyr at produktene
er av 100% ull og at de tilfredsstiller de strenge kravene til The Woolmark Company.

Våre ullprodukter kombinerer ypperste kvalitet og har en helsemessig god innflytelse på kroppen. Dette bekreftes av bl.a:

 • Warsaw Drug Institute
 • Warsaw Centre of Medical Technique
 • Chair and Clinic of Rehabilitation hos Karol Marcinkowski Medical University i Poznañ
 • State Clinical Hospital No 4 hos Karol Marcinkowski Medical University i Poznañ
 • Gdañsk Rehabilitation Centre i Dzierýàýno

Produktene tilfredsstiller EUs krav og har CE-godkjenning. De gjennomgår grundige tester
hos produsenten for at kvaliteten alltid skal v¿re på topp. For å opprettholde den gode kvaliteten har vi jevnlige fysiske og kjemiske tester hos:

 • Laboratory of Products, Processes and Environment Research at the Institute of Dyes and Organic Products
 • Institute of Knitting Techniques and Technologies in Ùódê

2. Vetrinærundersøkelse

Tidligere fikk alle dyr farmakologisk behandling: injeksjoner i ryggen og NSAID-behandling hvor forbedringsperiode ble kjent (kontrollgruppe). Hester med ortopediske sykdommer ble utelukket av den behandlede kontrollgruppen. Dette for å unngå påvirkning av andre sykdommer på resultatet av undersøkelsen. (degenerativ leddsykdom, skader på sener, degenerasjon av hovsenebein)

Undersøkelsen ble utført av:
HORSEVET VETERINÆRKONTOR
v/Veterinær Andrzej Golachowski
51-144 Wrocùaw, Pilczycka 196
Org. Nr: 020567139, Skattenr. 894-196-56-91
Tlf. 660 446 408

Bruk av magnetdekkener ved rehabilitering av hester med ryggsykdommer.

Materie
Undersøkelsen ble utført på hester med ryggsmerter.

Metode

1. Intervju av eier
Det ble gitt ekstra stor oppmerksomhet til: symptomer som eieren hadde merket, varighet og forbedringsperiode etter siste behandling.

2. Klinisk behandling
Hester ble behandlet under bevegelse for å finne ut om dyrene haltet. Haltende hester ble utelukket fra behandlingen.

Palpasjon: Man vurderte smertegrad i halsmuskler, på ryggen av brystkasse-, kors-, og lumbalavsnitt, også i kryssmusklene. Følgende skala ble brukt ved vurdering av smertegrad.

 • 0 – mangel på smerter
 • 1 – liten ømhet
 • 2 – ømhet
 • 3 – stor ømhet, synlig og sterk reaksjon på smerter

3. Radiologisk behandling
Det ble tatt et bilde i L-M projeksjon av den mest ømme delen av ryggen.

4. Farmakologisk behandling
Alle hester fikk samme farmakologisk behandling. Behandlingen gikk ut på engangsinjeksjon i ryggen (Mullers-Wolfhard shake), mezoterapi (Sarapin) og muntlig applikasjon av NSAID i form av fenylbutazon i mengde på 22mg/kg per 10 dager.

5. Rehabilitering
Rehabilitering ble anbefalt for alle hester som ble behandlet. Her følger et skjema for rehabilitering.

Arbeid med Pessoasele; longering, skritt, trav og galopp, 45-90 minutter per dag; arbeid med en rytter på, skritt, trav og galopp

Under rehabiliteringen, og også etter den, ble hestene kledd i magnetdekkener. Hestene hadde dekkene på seg hver dag etter en trening, i minimum 8 timer per minimum 4 måneder.

6. Evaluering av behandlingsresultat
De behandlede hestene ble kontrollert den 1., 4., 6. og 12 måneden siden kuret ble påbegynt.

7. Resultatomtale
Det er umulig å fremstille sluttresultater siden behandlingen er forsatt i gang. Inntil nå ble det observert at:

 • Eierne la ikke merke til hestens ryggproblemer før hesten fikk store smerter
 • Uriktig tilpasset sadel skyldtes tilbakefall av sykdom i 3 tilfeller
 • Hester tåler magnetdekkener veldig bra
 • Kontrollundersøkelse utført den 1. og 4 måneden viste mangel på smerter hos behandlede hester

I den første måneden skyldtes mangel på smerter virkning av legemidler mot betennelse.

I den fjerde måneden (1 måned etter at legemidler mot betennelse sluttet å virke), ble det observert at ingen av hestene fra kontrollgruppen led av tilbakefall av smerter i halsmuskler, rygg og kryss.

8. Konklusjon
Innledende resultater beviser at magnetdekkener har en støttende virkning i en tradisjonell terapi av ryggproblemer.